CEL 3 – ispit

Dragi sudenti,

ispit iz kolegija CEL 3 održat će se u realnom vremenu, ali online. Molim neka se studenti koji trebaju položiti taj ispit prijave preko ISVU-a, ali neka se obavezno jave i svojim lektoricama (kod kojih su slušali taj predmet). Lektorice će im dati detaljne upute o načinu provedbe tog ispita.

Lektorice 2. godine