Cvek – nastava 4. i 5. 12.2019. (srijeda i četvrtak)

U srijedu i četvrtak (4. i 5. 12. 2019.) sven Cvek neće održati nastavu zbog službenog puta.