Obrana diplomskog rada na Katedri za jezik

Obrana diplomskog rada Nine Bassi održat će se u ponedjeljak 28. listopada u 12.30 sati u sobi B019.