Obrane diplomskih radova_dodano

Obrana diplomskog rada Stjepana Androića održat će se u petak 6. rujna u 16 sati u sobi B008.

Obrana diplomskog rada Marije Kozjak održat će se u ponedjeljak 9. rujna u 15 sati u sobi B016.

Obrana diplomskog rada Dorotee Jakopović održat će se u ponedjeljak 9. rujna u 15.45 sati u sobi B008.