Obrane diplomskih radova – Katedra za metodiku

Obrana diplomskog rada Nives Kovačić održat će se 11.7. 2019. u 9:00 u B-009.

Obrana diplomskog rada Elen Foškić održat će se 11.7. 2019. u 11:00 u B-009.