Usmeni iz CEL 1 i CEL 2 (rok 19.6.2019. i 26.6.2019.) – raspored (MZP)

Usmene ispite ću održati prema sljedećem rasporedu:

Ponedjeljak, 8.7.2019.

10.15 – 10.30 (Turković)

10.30 – 11.00 (Čović, Dugorepec)

11.15 – 11.45 (Relić, Skendrović)

12.00 – 12.30 (Car, Skočir)

Utorak, 9.7.2019. 

9.00 – 9.30 (Banić, Milković)

9.30 – 10.00 (Subotičanec, Vidaković)

10.15 – 10.45 (Jelić, Sakač)

10.45 – 11.15 (Bašić, Cecelja)

11.30 – 12.00 (Ivančić, Kovačić)