Usmeni iz CEL 2 (rok 12.6.2019.) – raspored (MZP)

Usmeni ispit iz CEL 2 održat ću u četvrtak i petak prema sljedećem rasporedu.

Četvrtak, 4.7.2019.

9.00 – 9.30 (Barun, Mikuš)

9.30 – 10.00 (Sabolović, Solina)

10.15 – 10.45 (Ambrož, Begić)

10.45 – 11.15 (Pavlas, Stunja)

11.30 – 12.00 (Gjud, Mužinić)

Petak, 5.7.2019.

9.30 – 10.00 (Barišić, Belcar)

10.00 – 10.45 (Čulig, Matas, Milunović)