CEL 1 i CEL 2 – Usmeni ispiti

Termine za usmene ispite ću objaviti tijekom današnjeg dana. Ovaj tjedan ću održati usmene za studente koji su prošli na prvom roku, a idući tjedan za studente koji su prošli na drugom i trećem roku.

MZP