Prof. dr. Žic Fuchs – ponavljamo obavijest u vezi konzultacija

Prof. dr. Milena Žic Fuchs neće biti dostupna za satove primanja ni za upite via e-mail od 7. veljače zbog bolovanja.

Mailove u vezi s kolegijima Semantika i Kognitivna lingvistika šaljite Janji Čulig (jaculig na ffzg).

Pitanja u vezi s prijavama diplomskih radova i mailovi doktorskih studenata šalju se Marini Grubišić (mgrubisic na ffzg).