Obrana diplomskog rada – Katedra za metodiku

Obrana diplomskog rada Valentine Cepanec održat će se 11. veljače 2019. u 12:30 u B-009.