Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Anđelka Barišića održat će se u utorak 22. siječnja u 15 sati u sobi B118.