Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Sunčice Paić održat će se u ponedjeljak 14. siječnja 2019. u 11.30 sati u sobi B-019.