Klepač – nastava i konzultacije 7. i 8. siječnja 2019.

Otkazujem nastavu i konzultacije 7. i 8. siječnja 2019.

Od 14. siječnja nastava i konzultacije odvijat će se prema rasporedu.

Tihana Klepač