Obrane diplomskih radova na Katedri za jezik

Obrana diplomskog rada Marije Klepo održat će se u srijedu 19. prosinca u 11.15 sati u sobi B-008.

Obrana diplomskog rada Jelene Rabuzin održat će se u srijedu 19. prosinca u 12.00 sati u sobi B-008.

Obrana diplomskog rada Natalije Đedović održat će se u srijedu 19. prosinca u 12.45 sati u sobi B-008.

Obrana diplomskog rada Dorotee Švrake održat će se u četvrtak 20. prosinca u 9 sati u sobi B-019.

Obrana diplomskog rada Nine Čengića održat će se u četvrtak 20. prosinca u 10 sati u sobi B-019.

Obrana diplomskog rada Ane Perković održat će se u četvrtak 20. prosinca u 11 sati u sobi B-019.

Obrana diplomskog rada Mire Frakića održat će se u petak 21. prosinca u 13.20 sati u sobi B-016.