Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada Gorana Tomca održat će se u srijedu 12. 12. u 11.30 sati u sobi B019.

Obrana diplomskog rada Ivone Kukić održat će se u četvrtak 13. 12. u 15.30 sati u sobi B-008.