Cvek – otkazana nastava i konzultacije u petak 9.11.2018.

U petak, 9.11.2018., Sven Cvek neće održati nastavu i konzultacije zbog bolesti.