Prof. dr. Žic Fuchs – sat primanja i nastava u ponedjeljak 5. 11.

Sat primanja u ponedjeljak 5. 11. otkazuje se zbog bolesti.

Nastava iz kolegija Semantika engleskog jezika održat će se prema rasporedu.