Obrana diplomskog rada na Katedri za englesku književnost

Datum obrane diplomskog rada Mihaele Živković je promijenjen; obrana diplomskog rada će se održati u utorak 30. listopada 2018., u 16:00 sati, u sobi B017.