Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada Dinke Nikolaš održat će se u utorak 23.10. u 10 sati u sobi B019.

Obrana diplomskog rada Irene Ivanišević održat će se u četvrtak 25.10. u 16 sati u sobi B019.