Hoyt – termin konzultacije u petak, 19. listopada

U petak, 19. listopada konzultacije ću iznimno držati od 10:15 do 11h.
Od sljedećeg ću tjedna držati konzultacije srijedom od 10:15 do 11:15.

Alexander Hoyt
soba B013