obrana diplomskog rada – Katedra za metodiku

Obrana diplomskog rada Martine Jarnečić održat će se 4.10. 2018. u 11.00 u B-009.

Obrana diplomskog rada Valentine Starčević  održat će se 10.10. 2018. u 10.30 u B-009.