Obrane diplomski radova- Katedra za metodiku

Obrana diplomskog rada Ane Kovačić održat će se 18.9. 2018. u 11.30 u B-009.

Obrana diplomskog rada Antonele Čupić održat će se 18.9. 2018. u 12.30 u B-009.

Obrana diplomskog rada Martine Žugaj održat će se 19.9. 2018. u 9.00 u B-009.

Obrana diplomskog rada Katarine Buben održat će se 19.9. 2018. u 10.00 u B-009.