POLAK – dulje konzultacije 22.12.

Prema prethodnom dogovoru otkazana je nastava u petak 22.12. Od 10 do 13 sam sutra u uredu. Navratite ako želite uvid u kolokvij, razgovarati o temi seminarskog rada, akademskom pismu…
IP