POLAK – konzultacije srijeda 20.12.

Konzultacija u srijedu neće biti zbog sastanka Vijeća. U slučaju nužde ne treba razbiti staklo, već doći odokativno u 12h.
IP