Prof. dr. Žic Fuchs – sat primanja sljedeći tjedan

Umjesto u ponedjeljak 27.11. sat primanja sljedeći tjedan održat će se

u petak 1. 12. od 10 do 11 sati.