Obrana diplomskog rada

Obrana diplomskog rada Mateje Grbeš održat će se u srijedu 11.10. u 13 sati u sobi B019.