Obrana diplomskog rada iz engl. književnosti i kulture


Obrana rada naslovljenog “Figures of Power in Measure for Measure and The Tempest” kolegice Nikoline Dadić održat će se u petak, 7. srpnja u 12:15 u B-020 ili B-011.
IP