Grubišić – satovi primanja u srpnju (promjena za 12. 7.)

Diplomande molim da se najave mailom. Eventualne promjene termina najavit ću na oglasnoj ploči i na Omegi. Konzultacije su u sobi E-331 na 3. katu.

Termini u srpnju su:

četvrtak 6. srpnja od 9 do 10.30 sati

srijeda 12. srpnja od 11.30 do 12.30 sati