Izvanredni rok za neke od bolonjskih kolegija na Katedri za jezik

Molimo zainteresirane studente da se prijave najkasnije do 30. studenoga, i to na sljedeće adrese:

– Janji Čulig za Semantiku, Leksikologiju i leksikografiju i Kognitivnu lingvistiku

– Mateuszu Stanojeviću za Povijest engleskog jezika

– Marini Grubišić za Uvod u lingvistički studij engleskog jezika

– Mateuszu Stanojeviću za Povijest engleskog jezika

– Ireni Zovko Dinković za Psiholingvistiku i Sintaksu 2

Točan termin ispita objavit ćemo naknadno u novoj obavijesti. Izvanredni ispitni rok održava se od 7. do 11. prosinca.