Sat primanja ovaj tjedan

Sat primanja održat ću u srijedu 1. srpnja od 16 do 17 sati u sobi B-019.