CEL 1 za ponavljače

Ponavljači obavezno ponovno upisuju kolegij Suvremeni engleski jezik 1 i to grupu broj 7 kod lektora Vinka Zgage. Molimo da mu se prijave putem e-maila i da dođu na prvi sat u ponedjeljak 13. 10. 2014. prema rasporedu.

Lektori 1. godine