Izvanredni dekanski ispitni rok za bolonjske studente iz nekih kolegija na Katedri za jezik

2.10. u 13 sati u A-105Sintaksa: rečenica, Semantika, Leksikologija i leksikografija, Povijest engleskoga jezika, Psiholingvistika

Prijave i odjave su OBAVEZNE na mail vbroz@ffzg.hr.

 

3. 10. u 14 sati u A-105Uvod u lingvistički studij engleskog jezika, Sintaksa: vrste riječi, Sociolingvistika

Prijave i odjave su OBAVEZNE na mail astarcev@ffzg.hr.