Obrana diplomskog rada M. Grabar

Javna obrana diplomskog rada pod naslovom A corpus study of generic third person singular pronoun in American English studentice Maja Grabar održat će se u srijedu 25. 9. 2013. u 12:00 sati (prostorija naknadno).