NE KORISTIMO-vidi page-ERASMUS za odlazne studente anglistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu

NE KORISTIMO VIŠE POST – postoji PAGE/STRANICA!!!

Program ERASMUS

ERASMUS je program akademske mobilnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme – LLP) Europske Unije. Pokrenut je godine 1987. s ciljem povećavanja mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim obrazovnim ustanovama u Europi te poticanja međusveučilišne suradnje. Program Erasmus omogućuje nastavnicima predavački i istraživački rad, a studentima studijski boravak ili obavljanje stručne prakse na inozemnim visokim učilištima.
Za sudjelovanje u programu Erasmus kandidati se prijavljuju na natječaje koje raspisuje Sveučilište u Zagrebu, a o prihvaćanju prijave i dodjeli Erasmus-stipendije odlučuju fakultetska povjerenstva.
Studenti se mogu prijaviti za boravak na jednom od sveučilišta s kojima Odsjek za anglistiku ima potpisan ugovor. Službena tablica sveučilišta s kojima Odsjek za anglistiku ima potpisan sporazum može se naći na Omegi.
Svi podaci o dokumentima potrebnima za prijavu na natječaj mogu se naći na fakultetskoj web stranici International cooperation – Student Mobility.
_____________________________________________________________________________________________

Dodatne informacije u vezi s prijavom za natječaj na Erasmus program
Sve potrebne informacije za prijavu na natječaj za studiranje u inozemstvu mogu se naći na stranici Filozofskog fakulteta pod Erasmus.
Informacije koje slijede služe kao nadopuna ili pojašnjenje informacija s fakultetske stranice.

Upute za studente programa Erasmus
Studenti koji su temeljem natječaja stekli pravo sudjelovanja u programu razmjene Erasmus, tj. dobili Erasmus-stipendiju prijavljuju se na željeno inozemno sveučilište. Pritom trebaju:
– imati pozitivno riješen studentski status, tj. upisanu tekuću akademsku godinu
– ispuniti obrazac za razmjenu
– načiniti izbor željenih kolegija na inozemnom sveučilištu i utvrditi njihovu podudarnost s kolegijima matičnoga studija (da bi se kolegij odslušan u inozemstvu priznao kao jedan od obveznih kolegija na matičnom fakultetu, silabus stranog kolegija treba se podudarati barem 80% s kolegijem na matičnom odsjeku). Sve ostale kolegije (koji na matičnom odsjeku potpadaju u kategoriju izbornih kolegija) student može slobodno birati. Ti će mu se kolegiji pisati na diploma supplement. 

Nakon što student odabere kolegije u skladu s uvjetima koje mora položiti na matičnom odsjeku,  u dogovoru s ECTS koordinatorom student treba sastaviti popis kolegija koji ulaze u Ugovor o učenju (Learning Agreement, jednopredmetni ili dvopredmetni)
– načiniti prijepis ocjena na engleskom jeziku (Transcript of Records, jednopredmetni ili dvopredmetni) koji ovjerava ECTS koordinator.

Prijepis ocjena na engleskom jeziku
Studenti trebaju sami ispuniti obrazac Transcript of Records prema službenom popisu kolegija na engleskom jeziku (linkovi za silabe na engleskom jeziku za preddiplomsku i diplomsku razinu).
Obrazac za Transcript of Records može se naći na fakultetskoj web stranici pod rubrikom International Cooperation – Student Mobility.
S tako ispunjenim Prijepisom ocjena na engleskom jeziku studenti se trebaju javiti ECTS koordinatorici, doc. dr. Vanji Polić, na ovjeru.
Odsjek može potvrditi prijepis ocjena samo onim studentima koji još nisu diplomirali. Studentima koji su diplomirali fakultet ne može izdati prijepis ocjena na engleskom već ga moraju ishoditi kod službenog prevoditelja.

Learning Agreement
U slučaju naknadne izmjene kolegijâ (neodržavanje, promjena iz opravdanih razloga) student je o tome dužan obavijestiti svog ECTS-koordinatora. Također, na sveučilištu na kojem ostvaruje stipendiju treba ispuniti obrazac Changes to original proposed study programme / Learning Agreement te ga potvrditi kod tamošnjeg sveučilišnog ECTS-koordinatora, a nakon povratka kod odsječkoga i fakultetskoga ECTS-koordinatora matične institucije.
Ovdje navedeni dokumenti povezani su (uz druge) također s fakultetske stranice Studenti FFZG.

Potvrda o znanju engleskog jezika
Student koji se prijavljuje za Erasmus program dužan je sam saznati da li prihvatno sveučilište traži potvrdu o poznavanju engleskog jezika te ako traži, kakvu potvrdu traži. Potvrda o poznavanju engleskog jezika izdaje se u tajništvu anglistike.

Stručna praksa
Studenti koji žele ići na stručnu praksu u inozemstvo dužni su sami pronaći instituciju koja će ih ugostiti. Pojedinosti se mogu naći u Ugovoru o stručnoj praksi – Training Agreement.
Također se pojedinosti mogu naći na stranicama Filozofskog fakulteta pod International cooperation.