Arhiva kategorije: Upisi – preddiplomski i diplomski13-14

Upisi: preddiplomski: bodovi

 

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon:
01 6120111

http://www.ffzg.hr

Anglistika (dvopredmetni) 2014/2015.

  • Upisna kvota za državljane RH: 120
  • Upisna kvota za strane državljane: 12
  • Rok za prijavu: 7.6.2014.
Preduvjet za upis
Naziv
Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinji jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita
Ocjene iz srednje škole
Naziv Vrjednovanje
Prosjek svih ocjena 20,00 %
Obvezni dio državne mature
Naziv Razina Prag Vrjednovanje
Hrvatski jezik A   20,00 %
Matematika B   5,00 %
Engleski jezik A 80,00 % 15,00 %

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

Izborni dio državne mature
Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje
Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Grčki jezik ili Latinski jezik ili Povijest ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija ili Drugi strani jezik DA   *

* Pristupnik je dužan položiti jedan od trinaest navedenih predmeta. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5.0%.

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje
Test intelektualnih sposobnosti DA   30,00 %
Rezultati natjecanja
Kategorija Disciplina Razred od Razred do Plasman od Plasman do Nagrada od Nagrada do Vrjednovanje
Državno natjecanje Filozofija 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Geografija 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Hrvatski jezik 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Informatika 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Logika 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Matematika 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Povijest 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Državno natjecanje Strani jezik 1. 4. 1. 1.     2,00 %
Kategorija sportaša
Od Do Vrjednovanje
I II 2,00 %
Druga posebna postignuća
Postignuće Vrjednovanje
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola 2,00 %
Položen ispit iz znanja trećeg stranog jezika na Filozofskom fakultetu 2,00 %

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %

 _____________________________________________________________________________
 Preuzeto sa stranice Postani student – Studijski programi – Pretraživanje – Dio naziva studijskoga programa: – ‘anglistika’ – Anglistika (dvopredmetni)