Arhiva kategorije: Ispitni rokovi – Diplomski studij-NE KORISTIMO

koristimo samo za pripremu(formatiranje) dokumenata – ne koristi se za objavljivanje

ispitni rokovi 4 i 5 god KNJIŽEVNI

Raspored pismenih ispita u akad. god. 2012/2013.
IV. I V. godina studija
Diplomski studij
Književno-kulturološki smjer
_____________________________________________________________________________

Književni kolegiji diplomskog studija ocjenjuju se metodom trajnog praćenja.

Dodatni ispitni termin za diplomske književne kolegije zimskog semestra je
22. veljače u 10:00 h u D III
za kolegije dr.sc. Jelene Šesnić, izv. prof. i dr. sc. Stipe Grgasa, red. prof.

Dodatni ispitni termini za diplomske književne kolegije ljetnog semestra je
27. lipnja u 10:00 h i 16. rujna u 08:00 h u D III
za kolegije dr.sc. Jelene Šesnić, izv. prof., dr. sc. Stipe Grgasa, red. prof. i dr. sc. Svena Cveka, doc.

Ispitni termini za kolegij Englesko barokno pjesništvo (dr. sc. Ciglar-Žanić, red. prof.) su
6. veljače i 20. veljače u 10:00h u A-123,
24. lipnja i 03. srpnja u 10:00h u A-123 i
11. rujna i 18. rujna u 10:00h u A-123.