Diplomski studij

 DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE

PROGRAM
° Plan i program diplomskog studija
SMJEROVI
Književno-kulturološki smjer
Smjer lingvistika
Smjer prevoditeljstvo
Nastavnički smjer
° Karton o diplomiranju – upute kako ispuniti
° Pohrana diplomskih radova u Repozitorij FF-a
 Izborni kolegiji – nastava na stranom jeziku
  (za studente diplomskog studija anglistike i drugih grupa)
Izborni kolegiji – nastava na hrvatskom jeziku
(za studente diplomskog studija anglistike i drugih grupa)