dr. sc. Renata Geld, docent

Biografija

2014. predstojnica Katedre za metodiku nastave engleskoga jezika
2013. docent na Odsjeku za anglistiku (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
2012. naslovni docent (Sveučilište u Zadru)
2011. znanstveni suradnik u interdisciplinarnom polju metodike nastave engleskog jezika
2011. znanstveni suradnik u interdisciplinarnom polju kognitivne znanosti
2009. doktorat iz primijenjene (kognitivne) lingvistike / usvajanja drugoga jezika
2002.-danas zaposlena na Katedri za metodiku
2000. postgradute certificate in TEFL (The University of Reading)
1996. diplomirala engleski jezik i književnost  na Filozofskom fakultetu
1996.-2002. nastavnik engleskog jezika i voditelj programa za engleski jezik (Aliter)

Područja istraživanja

kognitivni aspekti ovladavanja drugim jezikom; primijenjena kognitivna lingvistika; kognitivna gramatika; odnos jezika i kognicije; konceptualizacija, predočavanje i konstruiranje jezičnoga značenja kod slijepih.

Diplomski kolegiji
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika;
Učenici s posebnim potrebama: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom;
Jezik i kognicija: od teorije do primjene;
Poučavanje engleskoga kao stranog jezika;
Praktikum;
Proces ovladavanja jezikom;
Usvajanje drugoga jezika

Doktorski kolegiji
Metode istraživanja u glotodidaktici;
Kognitivna gramatika u učenju i poučavanju inoga jezika;
Sljepoća i ovladavanje inim jezikom

Ostalo
Članica znanstvenih projekata:

–  English in Croatia (No 0130514)
– Acquisition of English from the early age: analysis of learner language (No 130-1301001-0988)

Članstva:
www.hdpl.hr
www.hupe.hr

http://www.cognitivelinguistics.org
HDAS – Hrvatsko društvo za anglističke studije (Tajnica HDAS-a)

Međunarodna suradnja:
2008  – gost predavač na Filozofskom fakultetu Autonomnog nacionalnog sveučilišta u Mexico Cityju (UNAM) (intenzivni izborni predmeti, međunarodna suradnja Zagreb-Mexico City)
2006 – gost predavač na Filozofskom fakultetu Autonomnog nacionalnog sveučilišta u Mexico Cityju (UNAM)  (intenzivni izborni predmeti, međunarodna suradnja Zagreb-Mexico City); gost istraživač na Filozofskom fakultetu i Filološkom institutu (UNAM)
2005  – gost istraživač na Autonomnom sveučilištu u Querétaru (UAQ, Querétaro, Mexico)
2004  – gost istraživač na Kalifornijskom sveučilištu u Santi Barbari (UCSB, USA)

Nagrade:
2011/2012 Fulbright (postdoktorska stipendija) – Cognitive Science Department, Case Western Reserve University
2007  Best student paper of the 10th International Cognitive Linguistics Conference (Krakow 2007) (u suatorstvu s Mateuszom Milanom Stanojevićem)
2006  University of Zagreb Award for Promoting International Cooperation (zajedno s ostalim članicama Katedre za metodiku)

Odabrana bibliografija:
1. Geld, Renata (u suatorstvu s Ricardom Maldonadom): Strategic construal of in and out in English PVs // Language Value, 3 (1),  Multiword patterns: considering phrasal verbs and their underlying semantic systems. Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I: Castelló, Spain, 2011, pp. 76-113. http://www.languagevalue.uji.es/index.php/languagevalue
2. Geld, Renata: Topological and lexical determination in English PVs, // Language Value, 3 (1),  Multiword patterns: considering phrasal verbs and their underlying semantic systems. Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I: Castelló, Spain, 2011, 49-75. http://www.languagevalue.uji.es/index.php/languagevalue 
3. Geld, Renata:
Konceptualizacija i vidovi konstruiranja značenja: temeljne kognitivnolingvističke postavke i pojmovi [Conceptualization and aspects of construal: fundamental cognitive linguistic premises and concepts] // Suvremena lingvistika. 62, 2006. pp. 183-211
4. Geld, Renata:
Strateško konstruiranje značenja engleskih fraznih glagola [Strategic construal: English particle verbs]  // Jezikoslovlje. 7.1-2, 2006. pp. 67-111.
5. Geld, Renata (u suatorstvu s Mateuszom Milanom Stanojevićem):
New current relevance in Croatian: epistemic immediacy and the aorist // Cognitive Approaches to Tense, Aspect, and Epistemic Modality / Patard Adeline; Brisard, Frank (eds.). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2011. pp. 159-180.
6. Geld, Renata (u suatorstvu sa Stelom Leticom Krevelj): Centrality of space in the strategic construal of up in English particle verbs // Space and Time in Language // Brdar, Mario; Omazić, Marija; Buljan, Gabrijela; Bagarić, Vesna; Gradečak-Erdeljić, Tanja  (eds.). Frankfurt / New York: Peter Lang Verlag, 2011. pp. 145-166.
7. Geld, Renata (u suatorstvu s Majom Šimunić):
A case study of a blind speaker of English as L2 // Cognitive Approaches to English: Fundamental, Methodological, Interdisciplinary an Applied Aspects / Brdar, Mario; Omazić, Marija; Pavičić Takač, Višnja (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. pp. 403-430.
8. Geld, Renata (u suatorstvu sa Snježanom Đurđek):
Gradience in L2 procesing: the importance of the non-protoypical // Cognitive Approaches to English: Fundamental, Methodological, Interdisciplinary and Applied Aspects / Brdar, Mario; Omazić, Marija ; Pavičić Takač, Višnja (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. pp. 363-383.

 Opširnija bibliografija:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=249824