dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.

Biografija:

2008. izabrana je u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za englesku književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 2002. izabrana je u zvanje redovitog profesora na Katedri za englesku književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 1996. izabrana je u zvanje izvanrednog profesora na Katedri za englesku književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 1994./95. uvela je u program studija književnosti Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kolegij s područja novih književnosti engleskog jezičnog izraza (australistika)
 1992./93. provela na predavačko-istraživačkoj stipendiji Fulbrightovog programa na Sveučilištu Berkeley, SAD
 1991./92.   (zimski semestar) boravila je na Odsjeku za škotsku književnost Sveučilišta Glasgow u Velikoj Britaniji, gdje je radila na projektu “Barok u škotskoj književnosti”
 1990. boravila je na tromjesečnoj istraživačko-predavačkoj razmjeni na Sveučilištu Bloomington, Indiana, SAD
 1988.  izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za englesku književnost Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 1987.       obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Termin barok i njegova primjenjivost na englesku književnost 17. stoljeća na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 1978./79. (ljetni semestar) boravila je kao gostujući znanstvenik na Sveučilištu Sydney u Australiji
 1975/76. boravila je kao stipendist Balokovićeve zaklade (stipendija dodijeljena na natječaju HAZU) na doktorskom studiju iz engleske književnosti (Ph. D. Program) na Sveučilištu Harvard u SAD-u
1974.   izabrana za asistenta na Katedri za englesku književnost Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1973. obranila je magistarski rad pod naslovom Pjesničke slike u lirici Williama Blakea te stekla stupanj magistra znanosti s područja engleske književnosti
1970.  upisala poslijediplomski studij – smjer Književnost te uz to i studij filozofije na Odsjeku za filozofiju kao stipendist Republičkog fonda za naučni rad Republike Hrvatske na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1970. diplomirala engleski jezik i književnost te njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Područja istraživanja
Shakespeare, englesko rano novovjekovlje, postkolonijalna teorija kulture, australska književnost, škotska književnost

Preddiplomski kolegiji
Shakespeare I: tekst, film, kazališna izvedba

Diplomski kolegiji
Englesko barokno pjesništvo
Shakespeare II

Poslijediplomski kolegiji
/

Ostalo
• sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim simpozijima o problemima engleske, američke, australske, hrvatske i komparativne književnosti u Zagrebu, Dubrovniku, Cresu, Opatiji, Ljubljani, Krakowu, Klagenfurtu, Stratfordu, Glasgowu, Warwicku, Oxfordu, Cambridgeu, Berlinu, Toulouseu
• vodila pet znanstveno-istraživačkih projekata posvećenih proučavanju različitih oblika recepcije Shakespeaeova djela u hrvatskoj književnosti i kulturi
• 1998. bila je suorganizatorom i voditeljem međunarodnog znanstvenog skupa s područja britanskih kulturnih studija
• sudjelovala je u više desetaka emisija 3. programa Hrvatskog radija

Članstva u znanstvenim udrugama
Matica Hrvatska, EASA (European Association for the Studies on Australia), HKAD (Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo),
ESSE (European Society for the Study of English) 

Odabrana bibliografija
Knjige:
1. Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2001.
2. Domišljato stvoren svijet: Barok u engleskoj književnosti, Naklada Slap, Zagreb, 2008.

Urednik međunarodnog znanstvenog zbornika:
British Cultural Studies: Cross-Cultural Challenges, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa istog naslova, ur. Janja Ciglar-Žanić i Damir Kalogjera, The British Council Croatia i Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1998.

Članci i poglavlja u knjizi:
• „Naš ‘Shakespeare’ ili uvježbavanje bardicida“. Književna smotra. 2 (2007), 144, str. 3-6.
• „Od idioma do ideologema: byronizam Dimitrija Demetra“. Umjetnost riječi. L (2006), 2-3, str. 215-230.
• „Povijest versus pri/povijesti: o Tillyardovoj Elizabetinskoj slici svijeta“ Elizabetinska slika svijeta. Eustace M. [Mandeville] W. [Wetenhall] Tillyard / Marotti, Bojan (ur.). Zagreb: ArTresor, 2006. str. 5-18.
• „Barokno pjesništvo, englesko i hrvatsko: značenje nekih analogija“. Hrvatska i svijet: zbornik ,Lukšić, Irena (ur.), Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 2002. str. 63-80.
• „Landscape into Mindscape: Nature Representations in Australian Literature“. Australian Nationalism Reconsidered: Maintaining a Monocultural Tradition in a Multicultural Society , Wimmer, Adi (ur.), Tübingen:Stauffenberg Verlag, 1999. str. 84-98.
• „Društveni locus utopijskog: Petrić, Držić, More i Shakespeare“. Frane Petrić . Ljerka Šifler-Premec (ur.). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1999.
• „Anti-colonial Tempest: Theory and Practice of Postmodernist Shakespearean Reinscriptions.“ Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997), str. 71-83.
• „Kralj Lear ili logike abdikacije“ (uz premijeru Shakespeareova Kralja Leara, Hrvatsko Narodno Kazalište). Vijenac. VI (1998), 107, str. 31.
• „Bard a la bricolage“ (uz premijeru Shakespeareove Zimske priče, Gavella). Vijenac. V I (1998), 115; str. 27.
• „Šekspirolog opće prakse“ (uz hrvatski prijevod knjige Rozalindin spol Jana Kotta). Vijenac. V (1997), 103-104; str. 11.
• „Po bardu ili kako hoćete“ (uz premijeru Shakespeareova Na Tri kralja ili kako hoćete, Komedija). Vijenac. V (1997), 92; str. 38.
• „The Anglographic Perspective“ (Ivo Vidan: The English Intertext of Croatian Literature) . Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 41 (1996), str. 229-232.
• „Tragom škotskog pripovjedačkog glasa, antologija suvremene škotske proze“. Treći program hrvatskog radija. 49-50 (1996), str. 173-257.
• „Canon Twice Re/canonized: Teaching Shakespeare in Croatia Today“. British Studies Now / Wadham-Smith, Nick (ur.), Warwick: The British Council, 1996. str. 56-63.
• „Recruiting the Bard: Onstage and Offstage Glimpses on Recent Shakespeare Production in Croatia“. Shakespeare in the New Europe, Michael Hattaway, Boika Sokolova i Derek Roper (ur.), Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994., str. 261-275.
• „Fatal Fascination or Calculated Choice: The Conceit in Seventeenth Century English Poetry“, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, 31-31 (1986/97), str. 3-20.
• „Koliko je metafizička engleska metafizička poezija’“, Umjetnost riječi, 1, Zagreb (1988), str. 73-92.
• „Neki aspekti engleskog književnog baroka: Formalni manirizmi i njihove funkcije u engleskom postrenesansnom pjesništvu“, Književni barok, Dunja Fališevac i Živa Benčić (ur.), Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988., str. 191-223.

Opširnija bibliografija
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=6833