Nastavnički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2017/18.
(verzija od 16.2.2018. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ

2. SEMESTAR
Poučavanje engleskog kao stranog jezika (dr. sc. Renata Geld)
Predavanje
sri. 08:00 – 09:30, A 105
Seminar
uto. 08:00 – 09:30, A 105
Vježbe
uto. 09:30 – 11:00, A-105

4. SEMESTAR
Praksa 2
(dr. sc. Renata Geld)
Seminar
sri. 12.30 – 14.00, A-123
Vježbe
čet. 09.30 – 10.15, A-123