Nastavnički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
8. i 10. SEMESTAR 2016/17.
(verzija od 16.2.2017. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

10. SEMESTAR
Praksa 4
(dr. sc. Renata Geld)

sri. 11:00 – 11.45, A-105
_______________________________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ

8. SEMESTAR
Poučavanje engleskog kao stranog jezika (dr. sc. Renata Geld)
Predavanje
čet. 08:00 – 09:30, A 105
Seminar
uto. 08:00 – 09:30, A 105
Vježbe
uto. 09:30 – 11:00, A-105

10. SEMESTAR
Praksa 2
(dr. sc. Renata Geld)

Seminar
sri. 12.30 – 14.00, A-123

Vježbe
čet. 09.30 – 10.15, A-123