Krčma, gostionica, pub: a diachronic study of translating culture-specific references in crime fiction

veselica 2020

Snježana Veselica Majhut. Krčma, gostionica, pub: dijakronijska studija prevođenja kulturno specifičnih referenci u kriminalističkim romanima. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2020.