Ethics and Aesthetics of British Modernism (archive 16/17)

Naziv kolegija: Ethics and Aesthetics of British Modernism
Instructor: Asst. Prof. Martina Domines Veliki
8/10 semester 2016/17

(or 4./6. semestar)
Language
: English

1 semester, summer
Status: izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sat seminara tjedno
Uvjeti: Upisan 8./10. semestar
Ispit: Kontinuirano praćenje. Tijekom seminara studenti/ce trebaju izraditi jedan seminarski rad te ga prezentirati na satu. Rad u seminaru, seminarski rad te dva kolokvija konstitutivni su dio završne ocjene. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.

Sadržaj: Na odabranom korpusu modernističkih tekstova analizirat ćemo osobine i tematiku modernizma. U završnom dijelu seminara usporedit ćemo modernizam s nekim djelima kasnijega razdoblja. – Audenovom pjesmom «U sjećanje na W. B. Yeatsa», Cunninghamovim romanom Sati i pripovijetkom iz Barnesove zbirke pripovijedaka Stol od četurnovine»

Cilj: Cilj kolegija je problemski pristupiti razdoblju modernizma. Uz upoznavanje dijela kanona britanskoga i irskoga modernizma, u kolegiju će se raspraviti i temeljna pitanja o ulozi književnosti. ali i njezinoj ulozi u artikulaciji osobnoga i nacionalnoga identiteta u tom razdoblju. U kolegiju ćemo se također upoznati s relevantnim kritičkim metodama za promišljanje modernizma (psihoanalitička, poststrukturalistička, feministička, postkolonijalna/kulturološka kritika).