A World Made Cunningly.Baroque in English Literature

Janja Ciglar Žanić. Domišljato stvoren svijet: Barok u engleskoj književnosti. Zagreb: Naklada Slap, 2008.