Dark Ladies: Figures of Femininity in American Literature (1820-1860)

Jelena Šesnić. Mračne žene. Prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.) Zagreb: Leykam International, 2010.