Anglo-američki modernisti: proza i poezija


SYLLABUS


 


Naziv kolegija:


Anglo-američki modernisti: proza i poezija

 

 


Syllabus


 Nastavnica
:


Dr sc. Sonja Bašić, Profesor emerita



ECTS-bodovi:

6 bodova


Naziv kolegija:

Anglo-američki modernisti: proza i poezija


 



Status:


izborni



Semestar:


ljetni



Uvjeti:


Student more biti upisan u 4. godinu



Opis kolegija:


Produbljeni pristup izabranim djelima (proze i poezije) kanonskih autora anglo-američkog modernizma (cca 1890-1940) koje ujedno
ubrajamo među najistaknutije svjetske pisce dvadesetog stoljeća. U središtu
zanimanja bit će  ideološki i formalin elementi njihovih nadasve
eksperimentalnih djela, nositelja anglo-američkog modernizma.


Među proznim tekstovima bit će po jedan roman Virginije Woolf i Williama
Faulknera, te ijedna do dvije novele iz Dubliners Jamesa Joycea i ulomci (100-200 str) njegova romana Ulysses (ovo posljednje kao eksperimentalan
pothvat za nastavnika i za studente). Poezija obuhvaća izbore iz opusa W.B.
Yeatsa, T.S. Eliota i Ezre Pounda.


Ovaj će projekt biti zahtjevan, ali nadam se inspirativan, a zasnivat će se na
produbljenom čitanju tekstova i kontinuiranoj ozbiljnoj pripremi za sat.



Ciljevi
:
Nadam se da ću studente uvesti dublje u razumijevanje i interpretiranje  često
hermetičkih ali nadasve nadahnutih tekstova, vjerojatno najzahtjevnijih u
anglo-američkoj književnosti dvaju proteklih stoljeća. Također nam je cilj
spoznati sastavnice modernizma. Konačni uspjeh kolegija zavisit će o zajedničkom 
radu koji vodi razvijanju sposobnosti studenata da samostalno pristupaju
složenim modernističkim tekstovima.    


Studentske
obaveze: kontinuirana evaluacija (testovi na polovici i na kraju semestra);
redovito pohađanje; aktivno sudjelovanje u radu kolegija; književni referat (6-8
str)


 


Literatura


 


Pjesme:

William Butler
Yeats: Second Coming, Byzantium, Sailing to Byzantium, A Prayer for my
Daughter, Lapis Lazuli 

Thomas Stearns
Eliot: Love Song of  J. Alfred Prufrock, The Waste Land


Ezra Pound:
Hugh Selwyn Mauberley: Life and Contacts, Sestina Altaforte, Near Perigord.

Napomena:
možda još nekoliko kraćih pjesama ovih autora.

  


Proza:

Virginia Woolf:
To the Lighthouse

William
Faulkner; The Sound and the Fury

James Joyce:
Dubliners (izabrane novele); izabrane stranice (100-200 str) iz romana
Ulysses

 


Sekundarna
literature:

Ivo Vidan.
Roman struje svijesti
(Školska knjiga)

Sonja Bašić:
William Faulkner
. Život i djelo (Uvodna studija za Faulknerova
Izabrana djela
, Globus Zagreb)

Malcolm
Bradbury & James McFarlane: Modernism

Irwing Howe:
The Idea of the Modern


Columbia
History of American Literature

(Izbor iz
posljednja tri djela kao i dodatni kritički tekstovi bit će uključeni u Reader
od cca 200 stranica)