Negation in Language: a Contrastive Analysis of Negation in English and Croatian

zovko-negacija

Irena Zovko Dinković. Negacija u jeziku: kontrastivna analiza negacije u engleskome i hrvatskome jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2013