STARO-Vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije

SYLLABUS

DIPLOMSKI STUDIJ
ANGLISTIKE – NASTAVNIČKI SMJER od 2010/2011

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

 

10. semestar

 

Naziv kolegija: VREDNOVANJE JEZIČNE I KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE 

Nositelj kolegija: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof.

Nastavnik: dr. Marta Medved Krajnović, izv. prof., Stela Letica Krevelj

ECTS-bodovi: 3

Jezik: engleski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara

Uvjeti: —

Ispit: Kontinuirano praćenje i vrednovanje

            

 

 

Cilj:  Studenti će steći uvid u problematiku
definiranja i vrednovanja komunikacijske jezične kompetencije,
izrade i standardizacije valjanih i
pouzdanih jezičnih testova
te ulogu i učinak koji vrednovanje i
testiranje imaju na obrazovni proces i njegove sudionike. Okušat će se u izradi
osnovnih tipova testova.

 

 

week

Topics

1

Introduction;
Basic terminology (evaluation, assessment, testing)

2

Purpose
of assessment/testing; Characteristics of a good test; washback effect

3

Types
of tests and testing

4

Defining
the construct – communicative language competence; testing communicative
competence

5

Revision
1

6

Defining
the construct – listening skill; testing the listening skill

7

Defining
the construct – reading skill; testing the reading skill

8

Defining
the construct – speaking skill; testing the speaking skill

9

Defining
the construct – writing skill; testing the writing skill

10

Revision  2

11

Testing
vocabulary

12

Testing
grammar

13

Process
of large scale, standardized tests development and analysis

14

Language
testing and second language acquisition

15

Revision
3

 

 

Obvezna
literatura
:

Odabrana
poglavlja iz sljedećih publikacija:

Bachman,
L. F. i A. S. Palmer (1996). Language Testing in Practice: Designing and
Devoloping Useful Language Tests
. Oxford:
OUP.

Bachman,
L. F. (2004). Statistical Analyses for
Language Assessment
. Cambridge:
CUP.

Bachman,
L. F. i Kunnan, A. J. (2005). Statistical
Analyses for Language Assessment Workbook.
Cambridge: CUP.

Hughes,
A. (2003). Testing for Language Teachers.
CUP.

Dopunska
literatura
:

Odabrana poglavlja iz sljedećih
publikacija:

Bachman, L.F. (1990). Fundamental Considerations in Language
Testing
. Oxford: Oxford University
Press.

Bachman, L., Cohen, A. S. (ur.) 1998. Interfaces between Second Language
Acquisition and Language Testing Research. Cambridge: CUP.

Cohen, Andrew
D. (1994). Assessing Language Ability in
the Classroom
. Heinle & Heinle.

Council of Europe
(2001). Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment
. Cambridge:
Cambridge University Press

McNamara, T. (2000). Language Testing. Oxford, New York: OUP

Časopis: Language Testing