dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof.

 

Biografija

2014. otišla u mirovinu
2008. redoviti profesor u trajnom zvanju
2006.-2010. voditeljica Doktorskoga studija glotodidaktike
2000.-2014. predstojnica Katedre za metodiku
2000.-2002. pročelnica Odsjeka za anglistiku
1991. doktorirala (tema: Nastava engleskog jezika i motivacija za učenje)
1985-2014. Katedra za metodiku, Odsjek za anglistiku
1985. magistrirala (tema: Usporedba sintaktičkih struktura općeg i stručnog engleskog jezika)
1981.-1985. profesor engleskog jezika u Centru za strane jezike Vodnikova, Zagreb
1977.-1981. profesor engleskog i ruskog u srednjoj školi , Grubišno polje
1977. diplomirala engleski jezik i književnost i ruski jezik

Područja istraživanja
proces ovladavanja jezikom; rano usvajanje stranog jezika; individualne razlike u ovladavanju jezikom; obrazovanje nastavnika stranih jezika

Diplomski kolegiji
Glotodidaktika; Metodika nastave engleskog jezika; Poucavanje engleskoga kao stranog jezika; Individualne razlike u usvajanju jezika; Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

Poslijediplomski kolegiji
Metode istraživanja u glotodidaktici; Metode izrade znanstvenog teksta i prezentacijske vještine; Faktor dobi učenika; Utjecaj faktora dobi na usvajanje stranoga jezika; Individualne razlike učenika i nastava stranoga jezika

Druga postignuća
2010 – redoviti član Akademije odgojnih znanosti Hrvatske
2006 – Priznanje za unapređivanje međunarodne suradnje (kao članica katedre)
2002 – Medalja Filozofskog fakulteta ‘za unapređenje nastave i iskazanu skrb o studentima’
1994-1995 – predsjednica Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku
1997 – Povelja Hrvatske zajednice narodnih i otvorenih sveučilišta za razvitak i promicanje izobrazbe odraslih, kulture, andragoške teorije i prakse
1996-1999 – glavna urednica časopisa Strani jezici

Odabrana bibliografija
Knjige

· Early EFL learning in context – Evidence from a country case study. London: The British Council. 2012.
· Strah od stranoga jezika. Zagreb: Naklada Ljevak. 2002.
· Uloga afektivnih faktora u učenju drugoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 1998.

Uredničke knjige
· Nikolov, M., Mihaljević Djigunović, J., Mattheoudakis, M., Lundberg, G. i Flanagan, T. (ur.)   (2007) Teaching Modern Languages to Young Learners, Graz: ECML.
· Foster-Cohen, S., Medved Krajnović, M. i Mihaljević Djigunović, J. (ur.) (2006) EUROSLA Yearbook 6, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
· Mihaljević Djigunović, J. i Pintarić, N. (ur) (1995) Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije. Zagreb: HDPL.
· Mihaljević Djigunović, J. i Pintarić, N. (ur) (1994) Primijenjena lingvistika danas. Zagreb: HDPL.

Poglavlja u knjizi
· Mihaljević Djigunović, J. i Lopriore, L. (2011) The learner: do individual differences matter? U: J. Enever (ur.) ELLiE: Early language learning in Europe, 29-45. London, UK: The British Council.
· Mihaljević Djigunović, J. (2009) Individual differences in early language programmes. U: M. Nikolov (ur.) The age factor and early language learning, 199-225. Berlin-New York: Mouton de Gruyter.
· Mihaljević Djigunović, J. (2008) Young Croatian Language Learners. U: M. Dooley &  D. Eastman (ur.), ‘How We’re Going About It’: Teachers’ Voices on Innovative Approaches to Teaching and Learning Languages, 261-270. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
· Mihaljević Djigunović, J. (2006) Language anxiety and language processing. U: S. Foster-Cohen, M. Medved Krajnović i J. Mihaljević Djigunović (ur.) EUROSLA Yearbook 6, 191-212. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Članci u znanstvenim časopisima
· Nikolov, M. i Mihaljević Djigunović, J. (2011) All shades of every color: an overview of early teaching and learning of foreign languages. Annual Review of Applied Linguistics, 31: 95-119.
· Mihaljević Djigunović, J (2010) Starting age and L1 and L2 interaction. International Journal of Bilingualism 14(3): 303-314.
· Mihaljević Djigunović, J., Nikolov, M. i Ottó, I. (2008) A comparative study of Croatian and Hungarian EFL students, Language Teaching Research, 12(3): 433–452.
· Nikolov, M. i Mihaljević Djigunović, J. (2006) Recent research on age, second language acquisition, and early foreign language learning, ARAL, 26: 234-260.

Opširnija bibliografija
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=128805