Studentski predstavnici

ODSJEK ZA ANGLISTIKU
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ
ANGLISTIKE I SKANDINAVISTIKE
STUDENTSKI PREDSTAVNICI
2017./18.

Za engleski jezik i književnost:
 1. godina: Petra Pralica  petra.pralica@gmail.com
  Iris Delić iris.delic@gmail.com
 2. godina: Elvira Podić epodic@ffzg.hr
  Lucija Grgić lgrgic1997@gmail.com
 3. godina: Ivana Ramljak ramljakivana735@gmail.com
  Bruno Božić brunobozic1@gmail.com
 4. godina: Anamarija Tkalec anamarijatkalec5@gmail.com
  Karla Kurtoić karla.kurtoic@gmail.com
 5. godina: Mislav Živković mislavzivkovic22@gmail.com
  Anamarija Miličević amilicevi@ffzg.hr
 Za švedski jezik i kulturu:
 1. godina: Fran Barić franbaric@hotmail.com
  Nije izabran zamjenik/ca.
 2. godina: Ana Depope ana.depope259@gmail.com
  Dean Posavec – Malok posavecdean1@gmail.com
 3. godina: Ivana Ramljak ramljakivana735@gmail.com
  Josip Vlainić gledamdesno@gmail.com
 4. godina: Ena Matacun enam256@gmail.com
  Iva Perica pericaiva@gmail.com
 5. godina: Anita Fiket anitafiket.du@gmail.com
  Nije izabran zamjenik/ca

____________________________________
objavljeno 2.12.2017.

***

ARHIVA:

Studentski predstavnici 2016/17.

1. GODINA: PREDSTAVNICA 1. GODINA: ZAMJENICA
Elvira Podić (ang/šve) Lucija Grgić (ang/šve)
2. GODINA: PREDSTAVNIK 2. GODINA: ZAMJENICA
Marko Babić (ang) Ivana Ramljak (ang/šve)
3. GODINA: PREDSTAVNICA 3. GODINA: ZAMJENICA
Anamarija Tkalec (ang/šve)
Karla Kurtoić (ang)
4. GODINA: PREDSTAVNIK 4. GODINA: ZAMJENICA
Mislav Živković (ang) Anamarija Miličević (ang)
5. GODINA: PREDSTAVNICA 5. GODINA: ZAMJENICA
Dora Sorić (šve) Tena Jurišić (ang)

____________________________________
objavljeno 22.11.2016.

ANGLISTIKA: PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2015/16.

1. GODINA: PREDSTAVNIK 1. GODINA: ZAMJENIK
Marko Babić
e-mail markobabic1024@gmail.com
Bruno Božić
e-mail brunobozic1@gmail.com
2. GODINA: PREDSTAVNICA 2. GODINA: ZAMJENICA
Paula Fajt
e-mail paula.fajt@gmail.com
Stella Sedmak
e-mail sedmakstella@gmail.com

3. GODINA: PREDSTAVNICA 3. GODINA: ZAMJENIK
Izabela Šegedin
e-mail spacebugs42@gmail.com
Mislav Živković
e-mail mizivkov@ffzg.hr

***

__________________________________________________________________________________________________
ANGLISTIKA: DIPLOMSKI STUDIJ 2014/15

4. GODINA: PREDSTAVNIK 4. GODINA: ZAMJENICA
Leo Beslać
e-mail: lbeslac@ffzg.hr
Roberta Končar
e-mail roberta.koncar@gmail.com
5. GODINA: PREDSTAVNIK 5. GODINA: ZAMJENICA
Filip Klubička
e-mail fklubicka@gmail.com
Sandra Juzbašić
e-mail sandra.juzbasic@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________

STUDIJ SKANDINAVISTIKE 2014/15

1. GODINA: PREDSTAVNIK  
   
2. GODINA: PREDSTAVNIK  
Luka Pezerović
e-mail luka.pezerovic@gmail.com
 
3. GODINA: PREDSTAVNIK  
Dario Papić
e-mail dpapic1@ffzg.hr
 
4. GODINA: PREDSTAVNICA  
Ana Mastelić
e-mail bananek19@hotmail.com
 
5. GODINA: PREDSTAVNICA  
Ena Velagić
e-mail ena.yumcaax@gmail.com