Prevoditeljski: silabi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
 
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2018/19.
Izvedbeni plan za ak. god. 2018/19.
1. i 2. godina studija
_______________________________________________________________________________

1. godina studija
1. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika  (A. Peti Stantić, I. Bašić) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova
(S. Veselica-Majhut, N. Pavlović) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS
Prevođenje i interkulturna komunikacija (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS

2. semestar
EU i međunarodne organizacije  (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić, I. Simeon) 5 ECTS
Sociolingvistika (D. Kalogjera) 5 ECTS

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Redaktura i procjena strojnih prijevoda (N. Pavlović) 4 ECTS
____________________________________________________________________________

2. godina studija

3. semestar
Pragmalingvistika  (M. Stanojević) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Stanojević) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(V. Zgaga) 5 ECTS
Leksikologija i leksikografija (J. Čulig) 5 ECTS
Prevođenje i interkulturna komunikacija (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS

4. semestar
Diplomski rad  11 ECTS
EU i međunarodne organizacije 
(N. Pavlović) 5 ECTS
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
(S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Redaktura i procjena strojnih prijevoda (N. Pavlović) 4 ECTS
Znanstvena istrazivanja jezika i prevodjenja: planiranje i metodologija
(N. Pavlović, M. Stanojević) 4 ECTS

________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

 ° Ak. god. 2011/12

 ° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2016/17

° Ak. god. 2017/18

Napomena:
u Arhivi kolegija: 1. i 2. godina studija su navedene kao 4. i 5. godina; 1., 2., 3. i 4. semestar su navedeni kao 7., 8., 9. i 10. semestar.